บริษัท แสงสว่างกาฬสินธุ์ จำกัด 

เราห้างทองแสงสว่าง เป็นร้านค้าปลีกทองคำแท่ง96.5% ทองรูปพรรณ96.5% ในจังหวัดกาฬสินธุ์โดยสินค้ารับประกันคุณภาพ

ได้มาตรฐานตาม สคบ. มีสินค้าให้เลือกมากมาย รูปแบบทันสมัย

 

สุขสันต์วันสงกรานต์ 2561

 

ขอให้ทุกท่านมีความสุข เล่นน้ำกันอย่างปลอดภัยนะครับ

ส่วนใครที่กำลังเดินทางก็ขอให้เดินทางอย่างปลอดภัย โดยสวัสดิภาพทุกคนนะครับ

เกล็ดความรู้ในวันสงกรานต์ ของแต่ละภาค

ภาคกลาง

วันที่ 13 เมษายน เรียกว่าวันมหาสงกรานต์และเป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ

วันที่ 14 เมษายน เรียกว่าวันเนาซึ่งในสมัยพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ได้ประกาศให้เป็นวันครอบครัว

วันที่ 15 เมษายน เรียกว่าวันเถลิงศกคือวันเริ่มจุลศักราชใหม่

ภาคเหนือ

วันที่ 13 เมษายน เรียกว่าวันสังขารล่องซึ่งมีความหมายว่า อายุสิ้นไปอีกปี

วันที่ 14 เมษายน เรียกว่าวันเน่าเป็นวันห้ามพูดจาหยาบคาย เพราะเชื่อว่าจะทำให้ปากเน่าและไม่เจริญ

วันที่ 15 เมษายน เรียกว่าวันพญาวันคือวันเปลี่ยนศกใหม่

ภาคใต้

วันที่ 13 เมษายน เรียกว่าวันเจ้าเมืองเก่าหรือวันส่งเจ้าเมืองเก่าเพราะเชื่อว่าเทวดารักษาบ้านเมืองกลับไปชุมนุมกันบนสวรรค์

วันที่ 14 เมษายน เรียกว่าวันว่างคือวันที่ปราศจากเทวดาที่รักษาเมือง ชาวบ้านก็จะงดงานอาชีพต่าง แล้วไปทำบุญที่วัด

วันที่ 15 เมษายน เรียกว่าวันรับเจ้าเมืองใหม่คือวันรับเทวดาองค์ใหม่ที่ได้รับมอบหมายให้มาดูแลเมืองแทนองค์เดิมที่ย้ายไปประจำเมืองอื่น